УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Make-up.bg

В сила от 1.5.2018.

 

Добре дошли на този сайт, посветен на  make-up новини и съдържания (наричан тук "сайтът").

 

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, които регламентират използването на сайта (наричани тук “Условия за ползване”). Използвайки сайта, декларирате, че приемате тези Условия за ползване без резерви.

 

За всички искания, свързани с вашето ползване на сайта, можете да се свържете с нас на следния адрес: [email protected].

 

 

ЗАКОНОВА БЕЛЕЖКА

 

Website URL: https://www.make-up.bg/

 

За връзка: електронен адрес: [email protected] – тел.: +381 11 2029 100

 

Директор на публикацията: Brigitte Streller

 

Издател: Л'Ореал България ЕООД, с адрес на управление Бул. Никола Й.Вапцаров 55, София, от името на и за сметка  на своя бранд и своите make-up търговски марки (наричано тук "Издател",   "ние" или “нас”).

 

Хостван от: UNIVERSAL MEDIA DOO Beograd, MB: 20051698 PIB:103923534, с адрес на управление Теразийе 7-9 в Белград, Телефон: +381 11 2029 100

 

 

 

 1. ДОСТЪП ДО САЙТА

 

За достъп и ползване на този сайт, трябва да сте  пълнолетни. Ако не сте пълнолетни,  се изисква съгласието на родителите ви.

 

Достъпът до сайта и/или негови отделни части може да изисква въвеждането на PIN кодове.  В такъв случай трябва да вземете мерки, за да запазите тези кодове в тайна. Разбира се, можете да ги променяте по всяко време.  Броят опити за достъп до сайта  и/или определени негови раздели може да е ограничен с цел предотвратяване на неправомерното използване на такива кодове. Моля да ни информирате за всяка неправомерна употреба на тези кодове, която може да ви е станала известна.  В случай на нарушаване на правилата, описани в тези Условия за ползване, си запазваме правото да преустановим вашия достъп.

 

Допълнителните такси за достъп и ползване на Интернет остават за ваша сметка.   

 

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Права на интелектуална собственост

 

Разработването на този сайт е свързано със значителна инвестиция.  Сайтът и всички елементи, които съдържа (като брандове, изображения, текстове, видеа и др.), са защитени с права за защита на интелектуалната собственост. Не се допуска използване, възпроизвеждане или предоставяне на сайта (изцяло или отчасти) в никаква медия и с никаква друга цел, включително, но не само, търговски цели.

 

Чрез сайта можем да ви представим съдържание, което сте упълномощени да сваляте  (наричано тук "съдържание, което може да се сваля").  Предоставяме ви, само за ваше лично и частно ползване, безплатно и за срока на правна защита на правата на интелектуална собственост, както са определени от френските и чуждестранните закони и международни спогодби, неизключителното и непрехвърлимото право на ползване на съдържанието, което може да се сваля. Забранява се всякакво възпроизвеждане,  представяне, изменение или разпространяване на сайта.  Сваляйки или използвайки съдържанието, което може да се сваля, се съгласявате и приемате да го използвате съгласно настоящите Условия за ползване.

 

Ако ви осигурим достъп до сайта, който ви дава въъзможност да редактирате изображебие    (особено с цел виртуално тестване на козметичен продукт),  вие  потвърждавате с настоящето и приемате, че сайтът е единствено за използване от вас съгласно предназначението му.  Нямате право да използвате сайта по начин, който уронва доброто име, репутацията или правата на  трети страни както са  описани по-долу.     

 

 1. Права на трети страни

 

С настоящето ви напомняме, че трябва да сте получили всички необходими  пълномощия и права от техните притежатели,  за да публикувате съдържание на сайта, включително права на интелектуална собственост и/или  индустриални права, права за  публикуване (включително правото на публикуване на изображение), за да може да ползвате съответното съдържание.  Така например, трябва да осигурите да имате всички права върху съдържанието (особено за снимки), които изобразяват архитектурни обекти, рекламен дизайн или  моден дизайн, каквито могат да се виждат (акроними, лога и др.).   

 

 1. Потребителско съдържание

 

В този Уебсайт можем да определим място за Потребителско съдържание, включващо, например, текстове, снимки, видеоклипове и др. Когато поставите Потребителско съдържание (както е дефинирано по-долу) на нашия уебсайт или когато отговорите на нашата покана за използване на Потребителското съдържание, което вече сте публикували в социалните медии, използвайки хащага #yesMakeup, ще се счита, че се съгласявате с настоящите Условия за ползване.

Ние имаме правото да премахнем всяко Потребителско съдържание, ако по наше мнение това съдържание не е в съответствие с тези Условия за ползване, включително ситуациите, в които въпросното съдържание е незаконно и / или противоречи на приетите стандарти за морал и / или нарушава права на трети лица.  

Умоляваме ви да ни уведомите за всяко Потребителско съдържание, за което считате, че е несъвместимо с приложимите закони и / или приетите стандарти за морал и / или посочените тук принципи и / или което нарушава права на други, като изпратите имейл на следния адрес: [email protected].

Хаштагове на платформата Makeup: #Makeup, #mymakeuprg, #mymakeuprs #mymakeuphr #mymakeupbg #mymakeupsi (наричани по-нататък „Хаштаг(ове)“).   

С вашия отговор #yesMakeup приемате следното:

Вие Ни давате неексклузивно преносимо право да използваме по света и безплатно ваш видеоклип (видеоклипове), снимка (снимки) и / или друго съдържание, публикувано в социалните мрежи Instagram, Facebook, Twitter или Google+, заедно с потребителското ви име в социалните мрежи (handle или user name), изображение в профила, коментар и информация за местоположението, които може би сте включили в съдържанието си („Потребителско съдържание“) и маркирали с някой от горепосочените хаштагове във всяка медия, включително, но не само Нашия уебсайт и страници в социалните медии, бюлетини, сайтове на търговци на дребно, сайтове на трети лица, печатни материали, списания за маркетинг и / или реклама.  

Това право на ползване на Потребителското съдържание се предоставя за целия законов период на правата върху интелектуална собственост и по-специално на авторските права, в съответствие с определението им в приложимите закони и международните конвенции.

Вие Ни давате правото да използваме вашето потребителско име, истинско име, снимка, визуално изображение или друга идентифицираща информация при всяко използване на вашето Потребителско съдържание. Това използване на лични права се дава за същия период и за същите медии, както е посочено в предходната разпоредба за Потребителското съдържание. Упълномощени сме да използваме, показваме, възпроизвеждаме, разпространяваме, предаваме, комбинираме с други материали, променяме и / или редактираме Потребителското съдържание за законови и / или регулаторни цели по всеки начин, който считаме за подходящ (запазвайки смисъла на оригинала) без каквито и да било задължения към вас.

Приемате и потвърждавате, че: (i) притежавате всички права във връзка с Потребителското съдържание и / или сте получили от лице (или лица), което има някакви права върху интелектуална собственост или лични права във връзка с Потребителското съдържание, разрешение за преотстъпване на тези права; (ii) вие и всички други лица, включени в Потребителското съдържание, сте пълнолетни; и (iii) използването на вашето Потребителско съдържание няма да наруши нито един закон и няма да засегне права на трети лица.

Упълномощени сме да разкрием вашата самоличност на всяко трето лице, което твърди, че Потребителското съдържание нарушава правата му. Този документ е ексклузивна собственост на L'Oréal Group.

Ако вашето Потребителско съдържание съдържа препоръка или личен опит във връзка с нашите продукти или услуги, с настоящото потвърждавате, че това е вярно и точно отражение на вашите честни убеждения, основани на използването на нашите продукти, и че сте разкрили, че сте приели безплатен продукт или друг стимул в замяна на защитата на вашето Потребителско съдържание.

С настоящото ви уведомяваме, че горепосочените социални мрежи са платформи, притежавани от трети лица, и че пускането на Потребителското съдържание в публичното пространство и използването му чрез тези социални мрежи ще се извършва в съответствие с Условията за ползване, определени от тези трети лица. Следователно, няма да се считаме за отговорни, ако ние или трети страни използваме съдържанието в съответствие с Условията за ползване, определени от социалните мрежи, включително, без ограничение, обхвата и продължителността на лицензионните права и премахването на Потребителското съдържание. Вие сте отговорни за удовлетворяването на всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на Потребителското съдържание в съответствие с Условията за ползване, определени от социалните мрежи.  

Освен това ви напомняме, че всяко Потребителско съдържание може да бъде намерено чрез интернет браузъра и следователно може да бъде достъпно за други потребители, различни от потребителите на Уебсайта. С настоящото потвърждавате това и сте съгласни с това, че Потребителското съдържание може да бъде предмет на „вирална“ комуникация (word-of-mouth комуникация) на уебсайтовете на трети лица и че Ние няма да носим отговорност за каквато и да е искане или процедура във връзка с това.

По този начин ни давате съгласие за събиране на всички лични данни, които предоставите, както и за използване и разкриване на тези лични данни във връзка с използването на вашето Потребителско съдържание, както е описано по-горе.

Вашите лични данни могат да бъдат предадени или могат да бъдат достъпни извън ЕИП и може да бъде споделяна с партньори или доверени трети лица, изпълняващи бизнес дейности от наше име. Чрез публикуване на Потребителско съдържание с който и да е Хаштаг или чрез предоставяне на лични данни по друг начин, вие ни давате съгласие за събирането, използването, разкриването, предаването и обработката на вашите данни в съответствие с тези Условия за ползване, Нашата Политика за поверителност и приложимите закони и разпоредби, свързани със защитата на данни. За повече подробности относно Политиката за поверителност на данните вижте Раздел 5 („ЛИЧНИ ДАННИ“).

Няма да търсите отговорност нито от Нас, нито от което и да било друго лице, действащо от Наше име, поради каквито и да било твърдения или претенции, свързани с използването на вашето Потребителско съдържание. Приемате, че няма да ви плащаме такса за използването на вашето Потребителско съдържание и / или на каквито и да било права върху интелектуална собственост във връзка с него.

Приемате, че можем да откажем да използваме или че можем да премахнем вашето Потребителско съдържание по каквато и да е причина. Ако промените мнението си относно споделянето на вашето Потребителско съдържание или ако вече не искате да се свързваме с вас относно Потребителското съдържание, умоляваме ви да анулирате тази опция, като изпратите имейл на следния адрес: [email protected].

Тези условия за ползване се отнасят за целия Уебсайт и за вашето Потребителско съдържание, ако не е посочено друго. Освен това, до степента, в която вашето Потребителско съдържание е показано на Уебсайта или на някоя от страниците на L'Oréal Group, за вас ще важат и допълнителните Условия за ползване, споразумения, указания и правила на групата L'Oréal Group, които са приложими и валидни за Потребителското съдържание в тези Уебсайтове, и с настоящото потвърждавате, че приемате всички задължения, произтичащи от тези допълнителни Условия за ползване или предоставяне на услуга, споразумения, указания, инструкции или правила, определени или публикувани от L'Oréal Group.  

 

 1. КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

 

Поддържаме ценностите на толерантност и зачитане правата на другите.   

 

Поради тази причина използвайки сайта, вие приемате да:   

 

 • Не правите никакви изявления и коментари с расистко, насилствено, ксенофобско,    злонамерено, грубо, обидно или незаконно съдържание; 

 

 • Разпространявате съдържание, което може да уврежда, уронва престижа, да е непозволено, нарушаващо или увреждащо правата на неприкосновеност и публичност, да подбужда към насилие, расистка или етническа омраза или да се квалифицира като  грубо непристойно или  подбуждащо към определени престъпления или  нарушения;

 

 • Използвате сайта за политически цели, пропаганда или  печелене на съмишленици;

 

 • Публикувате съдържание, което рекламира или промотира продукти и/или услуги, конкурентни на бранда (брандовете), показвани на сайта;   

 

 • Използвате сайта по начин,  различен от предназначението му, включително  като сайт за запознанства;

 

 • Разпространявате информация, която може директно или косвено да дава възможност за поименна или конкретна идентификация на лице без неговото изрично предварително съгласие като фамилия, пощенски адрес, електронен адрес, телефонен номер;   

 

 • Разпространявате информация или съдържание, които могат да са разстройващи за  по-младите;   

 

 • Заплашвате или обиждате други;   

 

 • Извършвате незаконни дейности, които могат да  нарушат нечии права върху софтуер, търговски марки, снимки, изображения, текст, видеа и др.;

 

 • Разпространявате съдържание (включително снимки и видеа) с изображения на малолетни.

 

Ако научите за съдържание, създадено от потребители, което може да стимулира престъпления срещу човечеството, да поражда расова омраза и/или насилие или да е свързано с детска порнография, трябва да ни уведомите незабавно на следния електронен адрес  [email protected]  или като ни изпратите писмо, което описва подробно случая на следния адрес: Л'Ореал България ЕООД Бул. Никола Й.Вапцаров 55, София, като посочите в писмото си датата, на която сте установили наличието на такова съдържание, своята самоличност,   URL,  съдържанието и ИД на потребителя, автор на същото.   

 

Ако смятате, че съдържание, създадено от потребители, е в нарушение на гореописаните принципи, вашите права или правата на трети страни  (напр. нарушение, обида, нарушаване на личната неприкосновеност), може да изпратите известие до следния електронен адрес: [email protected] или да изпратите подробно писмо до следния адрес: Л'Ореал България ЕООД Бул. Никола Й.Вапцаров 55, София, като посочите в писмото си  датата, на която сте установили наличието на такова съдържание, своята самоличност,   URL,  съдържанието и ИД на потребителя, автор на същото.

 

Съгласно условията на чл. 6-I-5 от закон 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверието в цифровата икономика (Loi pour la confiance dans l'économie numérique), уведомлението трябва да съдържа:

 • Дата на уведомлението;
 • Ако изпращащият е физическо лице:  имена, занимание, адрес, националност, дата и място на раждане;   
 •             Име на получателя или, ако е юридическо лице, корпоративно наименование и адрес на управление;   
 • Описание на специфичната локация на установените факти (като URL линк към съдържанието;
 •             Причини, които налагат сваляне на съдържанието, включително посочване на законовите основания и квалификация (обосновка), приложими към фактите; 
 •             Копие от кореспонденцията, изпратена до автора или издателя на докладваната информация или  дейностите, искани за нейното прекъсване, отстраняване или промяна, или обосновка, че може да се установи връзка с автора или публикувалия; 

 

Непълни уведомления няма да се разглеждат. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Докладване на съдържание или дейност като незаконни с цел  тяхното отстраняване или спиране на разпространението им с предоставяне на невярна или неточна информация се наказва с лишаване от свобода една година и налагане на глоба в размер на   EUR 15,000.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА САЙТА   

 

 1. Общи условия

 

Напомняме ви, че може да има неточности и пропуски в информацията на сайта  в частност дължаща се на трети страни.  С настоящето се задължаваме да отстраним всички неточности или  непълноти в такава информация на сайта възможно най-бързо. 

 

 1. Информация за продуктите и услугите

 

Продуктите и услугите, които ви се представят на сайта, не се предлагат за продажба, а има общо представяне на гамата продукти и услуги, които разпространяваме в страната, където е локализиран сайтът.   

 

 1. Инструменти за консултиране и диагностициране   

 

Консултациите, давани със сайта и/или инструментите за диагностика, които се предоставят, са само симулации, които имат за  цел предлагане на  съвети за козметични продукти.  

Информацията е само ориентировъчна и при никакви обстоятелства не може да замени медицинската диагностика или консултацията с клиницист, нито може да замени медицинското лечение.   

Съответно, не можем да ви гарантираме пълна удовлетвореност от резултатите от  консултирането с използването на тези инструменти и не поемаме никаква отговорност за използването им.   

 

За повече информация или ако имате въпроси, ви препоръчваме да направите консултация с лекар. 

 

 1. Хипервръзки

 

Хипервръзките, съдържащи се на сайта, могат да ви отведат до сайтовете на трети страни, чието съдържание не можем да контролираме. Доколкото на този уеб сайт има такива хипервръзки, те са поместени единствено с цел да улеснят търсенето ви в мрежата, а разглеждането на сайтовете на трети страни е ваше собствено решение и отговорност. 

 

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

 

Можем да събираме лични данни, свързани с вас в частност когато: (i) се абонирате за услуга; (ii) сваляте съдържание, което може да се сваля; (iii) се вписвате; (iv) участвате в игра / състезания; (v) ни изпращате електронно писмо; (v) отговаряте на анкета или проучване.

 

Съгласно приложимите закони и регламенти имате право на достъп, да коригирате и изтривате данни, свързани с вас. Можете да упражните това право по всяко време, като ни изпратите уведомление и приложите копие от документ за самоличност  ID, на следния адрес: [email protected]

 

За повече информация относно начина на обработване на личните ви данни, моля,  вижте нашата политика за защита на личните данни

 

 

 1. ПРОМЕНИ В САЙТА И УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

 

Можем да променяме съдържанието и информацията, поместени на сайта, както и тези Условия за ползване в частност с цел спазване на приложимите закони и/или регламенти и/или с цел подобряване на сайтовете. 

 

Ще бъдете уведомени за всяка промяна чрез сайта преди тя да влезе в сила съгласно настоящите Условия за ползване. Ако промяната не изисква изричното ви одобрение, продължавайки да ползвате сайта, се смята, че приемате новите Условия за ползване.   

                               

 

 1. КРЕДИТИ

 

Сайтът е разработен за Издателя от UNIVERSAL MEDIA DOO Белград, MB: 20051698 PIB:103923534 с адрес на управление Теразийе 7-9, телефон +381 11 2029 100

 

 

 1. ОТХВЪРЛЯНЕ НА  ОТГОВОРНОСТ

 

Ще положим всички усилия да поддържаме достъпа до сайта по всяко време. Не можем обаче да гарантираме наличността и достъпа до сайта по всяко време. Може да се наложи за определено време да преустановим  достъпа до целия или част от сайта, в частност при техническа поддръжка. 

 

С настоящето се посочва също и че интернет и ИТ или телекомуникационните мрежи не са без грешки и могат да възникнат прекъсвания и проблеми. Не можем да дадем гаранции в това отношение и следователно, не носим отговорност за щети, настъпили във връзка с използване на интернет и ИТ или телекомуникационните мрежи, включително, но не само:

 • Лошо предаване и/или приемане на данни и/или информация през интернет
 • Външна намеса или компютърни вируси;
 • Проблем с приемащото оборудване или комуникационните мрежи; и
 • Неизправност с интернет, каквито могат да попречат на правилното функциониране на сайта

 

Накрая, отговорността ни се ограничава до директни щети, с изключване на всякакви щети и загуби от някакъв вид. В частност, всички косвени щети, свързани с, но не само, пропуснати ползи,  приходи или репутация. 

 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

 

Тези Условия за ползване се регламентират от законите на Франция, освен ако законодателството на страната на Вашето пребиваване не налага друго.

 

 

За всички въпроси се обръщайте към отдел обслужване на клиенти:

[email protected] / Бул. Никола Й.Вапцаров 55, София

+35924925091

9h-17h

 

Всеки спор с потребител трябва да се насочи към компетентен орган, според препоръките и законодателството на страната на Вашето  пребиваване.

Регистрирайте се / Влезте